Kontakt: +372 56 633 853

 

 

Tule TASUTA  raamatupidamis konsultatsioonile!

 
Kui Sinu teadmised raamatupidamisest seisnevad ainult tulude ja kulude kirjapanemises, siis sellest jääb tänapäeval riigile väheks. Kajastada tuleb veel palju muudki, et tekiks tasakaal varade ja kohustuste (ning omakapitali) vahel. Selleks me olemegi, et Sind aidata! Pakume Sulle tasuta 1 tund konsultatsiooni, et võiksid saada head nõu oma ettevõtte finantsolukorra suhtes!

          Registreeru konsultatsioonile

 

     

Viga on alguses kerge parandada, kuid raske märgata, aja möödudes aga kerge märgata, kuid raske parandada.

Meie oleme õppinud nii teiste- kui ka enda vigadest ning oleme kindlad, et oskame Sinu firmat nii mõnestki komistuskivist kõrvale juhtida.
Et võiksite oma ettevõttes vigu vältida, pakume Teile teenuseid millega saate alljärgnevalt tutvuda.


     

Raamatupidamine

 

Arveraamat OÜ on firma, mis pakub raamatupidamisteenust mikro- ja väikestele ettevõtetele, samuti MTÜ-dele. Mikroettevõtteks loetakse kuni 9 töötajaga firmat, mille käive aastas on kuni 2 miljonit €; väikeettevõttes on 10-49 töötajat ja käive 2-10 miljonit €. Kui Sinu firma jääb kumbagi neist kategooriatest, siis on Arveraamatu poolt pakutavad teenused just Sulle sobilikud.

    

Personalitöö korraldamine

Aitame koostada kõiki töötajatega seotud dokumente. Näiteks, töölepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine, juhatuse korraldused, käskkirjad, puhkusegraafikud, ametijuhendid ja töötervishoiualane dokumentatsioon. Teenus sobib firmale, kus puudub sekretär või personalitöö eest vastutav inimene.

Äriplaanide koostamine

Anname nõu ja aitame koostada äriplaani või selle erinevaid osi, sõltuvalt Sinu vajadustest. Äriplaani koostamise oskused  tulenevad TTÜ Tallinna Kolledžist omandatud teoreetilistest teadmistest ärijuhtimise ja rahvusvahelise turunduse erialal ja praktilise poole pealt Eesti Töötukassa poolt heakskiidetud ja toetuse saanud äriplaani koostamisest.  ÜHESKOOS VIIME SINU IDEE ELLU!